donissi به سمفونی عطر و طعم خوش آمدید با ما همراه باشید... درباره ما

متناسب با شرایطتان انتخاب کنید

دریپ بگ

برای آن ها که بلند پروازند، محدودیت اتفاقی ناخوشایند است. قهوه های دمی چکه ای دونیسی طراحی شده اند تا هیچ محدودیتی برای نوشیدن یک فنجان قهوه تازه، خوش عطر و خوش طعم نداشته باشید.

بدون نیاز به تجهیزات دم آوری

قهوه تازه و خوش عطر وطعم

متناسب با همه سلیقه ها

آماده سازی سریع

با هم بدانیم
با هم بدانیم!
دانش، گنجینه ای گران بهاست، و ندایی درونی، همه مان را به سمتش می خواند. در اینجا برای تمام سوال هایتان به دنبال جواب گشته ایم، به دنبال جواب میگردیم…
pexels-christina-morillo-1181535
با هم بدانیم!

دانش، گنجینه ای گران بهاست، و ندایی درونی،

همه مان را به سمتش می خواند. در اینجا برای

تمام سوال هایتان به دنبال جوا گشته ایم، به

دنبال جواب میگردیم …

 

با هم یادبگیریم!
یاد گرفتن قله ایست که هیچ گاه فتح نخواهد شد چرا، که هرچه بالاتر برویم، افق پیش رو، قله ها بلندتری را نشانمان می دهد. برای حرکت کردن در این مسیر همراهتان هستیم…
با هم یاد بگیریم
maghalat
با هم یادبگیریم!
یاد گرفتن قله ایست که هیچ گاه فتح نخواهد

چرا، که هرچه بالاتر برویم، افق پیش رو،

قله ها بلندتری را نشانمان می دهد. برای

حرکت کردن در این مسیر همراهتان هستیم …

 

با هم قهوه بنوشیم
با هم قهوه بنوشیم!
همه تلاش های شب و روزمان در نهایت برای همین است: کنار هم بودن! قهوه بهترین بهانه گرم تر شدن این کنار هم بدون هاست و کنار هم بودن مهمترین دلیل ما برای پویایی در صنعت قهوه است.
Expo-floor-768x512
با هم قهوه بنوشیم!
همه تلاش های شب و روزمان در نهایت برای

همین است: کنار هم بودن! قهوه بهترین بهانه

گرم تر شدن این کنار هم بدون هاست و کنار

هم بودن مهمترین دلیل ما برای پویایی در

صنعت قهوه است

 

یک جرعه بیشتر ....

دریک نگاه

بیشتر بدانیم